big_vellum-transparent-background
English
Deutsch
Italiano
Hrvatski

* * *

Rijeka accommodation

Apartment Rijeka - Room Sarah

04/05/2015, 10:07KVARNERFEST-Delta


 GLAZBAKvarnerfest Kvarnerfest je nova manifestacija u gradu Rijeci koja , a temelji se na ve? dobro prihva?enim konceptima poznatih megafestivala poput Oktoberfesta u Münchenu ili Rujanfesta u Zagrebu. Rijeka kao urbano središte sjevernoga JadranaKVARNER fest RIJEKA
13.05.2015 - SRIJEDA - RIJEKA NA KVARNERFESTU
12,00 - 18,00 - Grad Rijeka kao doma?in, te centar Kvarner, oduvjek je bio sjecište putova, trgovine
kulture i privrednog ivota. Na Kvarnerfestu predstavit ?e se autohtoni proizvodi, originalni suveniri
grada Rijeke, turisti?ka ponuda grada, gastro ponuda te prigodni programi u kojima ?e u?estvovati
Prve Rije?ke mauretkinje, Gradska glazba Trsat, zbor mladih Josip Kkaplan, grupa Yamas, karnevalske skupine grada Rijeke, i još mnogi drugi.


1

Booking on-line

Rijeka accommodation - Room Sarah
Kalvarija 14, 51000 Rijeka / Croatia
Tel.: +385(0)51 515-412
room.sara.rijeka@gmail.com
Create a website