big_vellum-transparent-background
English
Deutsch
Italiano
Hrvatski

* * *

Rijeka accommodation

Apartment Rijeka - Room Sarah

05/06/2015, 14:30FIUMANKA---zaljev-pun-jedara


 Polovicom lipnja Rijeka tradicionalno živi u znaku jedrenja, a zaslužna za to je regata Fiumanka, koja se ove godine održava od 11. do 13. lipnja.rije?ka luka tih dana pretvorit ?e se u marinu prepunu brodova, a pohode je svake godine u sve ve?em broju zaljubljenici u more i jedra iz brojnih zemalja a me?u njima i sve ve?i broj predstavnika medija koji dolaze na svoju medijsku regatu. Pored tradicionalnih Fiumankinih regata - Rotary Fiumanke, liburnijske regate, Europske medijske regate i završne Velike Fiumanke ovogodišnji program bogatiji je i za dva nova doga?aja 1. Rije?ki dani klapa na kojima ?e se publici predstaviti neafirmirane klape te Plavo-zeleni Expo Fiumanke 2015. na kojem ?e se predstaviti projekti i inicijative koje poti?u plavo i zeleno gospodarstvo, obnovljive izvore energije, o?uvanje morskog okoliša te okupiti proizvo?a?i ekoloških vozila i plovila i pruatelji turisti?kih usluga usmjerenih na odrivi razvoj.


1

Booking on-line

Rijeka accommodation - Room Sarah
Kalvarija 14, 51000 Rijeka / Croatia
Tel.: +385(0)51 515-412
room.sara.rijeka@gmail.com
Create a website